In: Thema 6c (Faciliteiten voor afvalbeheer) en thema 11 (Gebiedsbeheer).

Datasets: vergunde stortplaatsen, locaties en gebieden.

Informatieanalyse: uit de informatieanalyse is gebleken dat er bij provincies geen gegevens zijn. Gegevens die er zijn (betreffende locaties van bedrijven) zijn aanwezig bij RWS Leefomgeving en RIVM. Het idee om de vergunde afvalinrichtingen incl. nucleaire inrichting o.b.v. SBI-codes uit RRGS te halen klopt niet; RRGS bevat deze gegevens niet. Conclusie is dat provincies onterecht zijn aangemerkt t.a.v. deze datasets. Een verzoek tot afmerking voor de datasets binnen beide thema's is aan IenM gestuurd.

Mapping: n.v.t.

Nog uit te werken: n.v.t.