In: Thema 5b (Menselijke gezondheid en veiligheid; Gezondheid gerelateerde milieudata) en thema 11 (Gebiedsbeheer).

Datasets: Geluidcontouren provinciale wegen (thema 5b), Geluidszones rondom vliegvelden (thema 11), Geluidszones rondom bedrijventerreinen, zowel provinciaal als gemeentelijk (thema 11).
Geluid langs provinciale wegen is ook binnen thema 7 aangemerkt (meetnetten). Dit is onterecht, omdat een fysiek meetnet niet bestaat. Deze dataset moet worden afgemerkt (2015).

Informatieanalyse:
Geluidzones bedrijventerreinen: In Wgh art. 163 staat dat gemeenten de geluidzones vaststellen, tenzij het gaat om bedrijven van regionaal belang, zoals aangewezen bij PV krachtens Wm of WRO. Dit betekent dat provincies die geluidszones moeten vaststellen. Ook kan worden afgesproken dat provincies de geluidzonering doen voor gemeenten. Voor inrichtingen waarvoor het rijk bevoegd gezag is, moet het rijk dat doen. Het beeld is: sommige provincies hebben geen contouren, anderen alleen van bedrijven van regionaal belang, weer anderen voor alle inrichtingen. De bestanden die er zijn, zijn ‘Rijk’ geharmoniseerd. De relevante informatie is allemaal toegevoegd. Daarnaast is het INSPIRE schema uitgebreid met aanvullende velden om de waarden voor de geluidsbelasting weer te geven. De informatie die niet aanwezig is in de brondata, is door de provinciale medewerkers handmatig in het CDS toegevoegd. Bij deze handmatige invoer is enkel gekozen om de verplichte velden te vullen.


Mapping: Er zijn 3 mappings: Geluidcontouren provinciale wegen (GPW.AM), Geluid bedrijventerreinen (GB.AM) en Geluid vliegvelden (GV.AM). De mapping voor Geluidcontouren provinciale wegen voor thema 5b moet nog worden gemaakt (2015).

Nog uit te werken:

INSPIRE-dataset: voorbeeldplaatje (deel van Nederland). Geluid in oranje. Ontgrondingen in bruin. Grondwaterbeschermingsgebieden in paars/blauw.
AM1.png

Ter informatie een artikel uit het blad Verkeerskunde (07-13) over geluidsemissies langs provinciale wegen. De auteurs werpen de vraag op of er een provinciaal geluidsregister moet komen.