In: Thema 18 (Habitats en biotopen).

Datasets: Habitattypen

Informatieanalyse: De provincies vervaardigen habitattypekaarten voor eigen gebruik maar leveren die ook aan de landelijke voorziening Aerius. AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). AERIUS ondersteunt vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 2000-gebieden en monitoring van de PAS. De landelijke voorziening zorgt ervoor dat de provinciale habitattypekaarten als een landsdekkend, gevalideerd en geharmoniseerd gegevensbestand beschikbaar zijn. Er is daarom gekozen om gebruik te maken van Aerius voor het aanleveren van gegevens aan het CDS. Alle benodigde kenmerken van de Dataspecificatie voor het thema HB zijn beschikbaar in de Aerius dataset. Daardoor is het mogelijk om in 2013 al een service te leveren die voldoet aan de verplichting van 2015 om gegevens conform deze dataspecificatie te leveren.

Mapping: De habitattypekaarten in Aerius gebruiken voor de classificatie van habitats de habitattype codes uit de Europese Habitats Richtlijn. Deze codes kunnen rechtstreeks worden gebruikt voor de classificatie van habitats voor het thema HB. In het onderstaande schema is de mapping van de Aerius Habitats naar the Inspire Habitats weergegeven. Het schema laat ook zien dat alle verplichte velden voor het thema HB kunnen worden gevuld. De niet verplichte kenmerken habitatSpecies en habitatypeVegetation worden gevuld met het kenmerk “unpopulated” om aan te geven dat deze informatie niet voorhanden is.


Gegevenslevering: De gegevens worden door Aerius aangeleverd in de vorm van een WFS versie 1.1.0 . Het CDS gebruikt deze WFS om de gegevens op te halen. Daarna worden de gegevens in de ETL pijplijn van het CDS omgezet en gepubliceerd via een Inspire compliant WFS service. Deze service voldoet zowel aan de Inspire Dataspecificaties voor het thema HB als aan de Inspire Quality of Service eisen.
Metadata voor de service is beschikbaar via http://www.aerius.nl/nl/metadata-aerius. Updates van de gegevens in de service worden kenbaar gemaakt via het daar gepubliceerde metadata bestand.

Nog uit te werken: Op dit moment wordt het beheer van de landelijke dataset habitattypekaarten uitgevoerd door de programmadirectie Natura 2000 van het Ministerie van Economische Zaken. Het is op dit moment niet duidelijk hoe lang deze programmadirectie het beheer zal blijven uitvoeren. Mogelijk moet het beheer van de landelijke dataset in de toekomst ergens anders moet worden belegd om de continuïteit te waarborgen voor de levering van habitattypekaarten aan Inspire.