In: Thema 5b (Gezondheid gerelateerde milieudata), thema 7 (Milieubewakingsvoorzieningen) en thema 11 (Gebiedsbeheer).

Datasets: Zwemwaterkwaliteit, Zwemwaterlocaties, Zwemwatergebieden.

Informatieanalyse: Er zijn twee featuretypes uit het zwemwater register die aangeboden worden aan INSPIRE. Deze zijn aangemerkt onder de onderstaande dataspecificaties.
- Zwemwater locaties: Area Management
- Zwemwater monitoring: Environmental monitoring Facilities
De ambitie voor Zwemwaterlocaties is om te harmoniseren. Daartoe zijn de locaties gemapt op de dataspecificaties van Area management. Wat betreft de zwemwaterkwaliteitsgegevens zelf (meetgegevens) is aanvankelijk besloten deze niet te leveren. Later (oktober 2013) is besloten deze gegevens wel te leveren, maar vanwege de complexiteit en de ontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal alleen “as-is”, vanwege de lopende ontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal dat volledig INSPIRE compliant zal zijn.
De informatieanalyse is als volgt uitgevoerd. Allereerst is gestart met het mappen van het zwemwater register datamodel op de INSPIRE specificaties. Vanwege de complexiteit van het datamodel is deze mapping voltooid samen met de ontwikkelaar. Diverse inhoudelijk deskundigen zijn geraadpleegd om te check of keuzes voor mapping ook inhoudelijk kloppen.

De informatieanalyse en mapping voor zwemwaterkwaliteit t.b.v. thema 5b moet nog worden gedaan.

Mapping:


Gegevenslevering: Via het Zwemwaterregister. De gegevens van het zwemwaterregister zijn beschikbaar als complexe WFS. Dit kan momenteel nog niet door het CDS worden ingelezen. Hiervoor is een opdracht gegeven aan de leverancier van de services van het zwemwaterregister om een simpele WFS te leveren. In deze simpele WFS worden voor Zwemwater locaties geplaatst met de betreffende informatie voor AreaManagement. De gegevens van de zwemwater monitoring wordt as-is aangeleverd. De aanwezige gegevens zijn terug te vinden in de linker kolom van bijgevoegde mapping.

Nog uit te werken:
Na 3 december bezig met beheer services / metadata (dus toekomstvastheid borgen aangezien er nieuwe services voor zwemwater zijn gemaakt).
Aansluiten van de zwemwater gegevens uit het kwaliteitsportaal water op CDS.