De provincies hebben gezamenlijk voor dit doel één centrale voorziening met hoge beschikbaarheid ingericht. Deze Centrale Data en Services omgeving (CDS) levert nu nog alleen de INSPIRE services maar zal in de toekomst ook andere landelijke services van de provincies gaan serveren. Zie ook de INSPIRE CDS "Homepage"

De bestanden van de Annex I en Annex III zijn met een View service (WMS) en een Download service (WFS) beschikbaar gesteld. In 2015 wordt nog gewerkt aan de laatste datasets (overstromingsrisico's) en worden de laatste puntjes op de i gezet. In juni is onderzoek uitgevoerd naar de conformiteit van de INSPIRE-services. Uit de conclusies va GeoCat: "Dit rapport lijkt misschien een situatie te schetsen van een implementatie waar het een en ander mis mee is. We hebben hier echter te maken met een complexe implementatie waar op een relatief klein aantal punten de punten en komma’s ontbreken. De provincies hebben een geavanceerd systeem neergezet geheel in lijn met de denkwereld van de opstellers van de specificaties. Zij lopen hiermee een stuk vooruit op de rest van de INSPIRE implementaties in Nederland. Het betekent echter wel dat de provincies nu en in het verleden regelmatig tegen punten aangelopen zijn die nog onvoldoende uitgewerkt waren in Technical Guidence documenten, Validatoren enz. Er zijn toen aannames gedaan die niet altijd meer in lijn zijn met de huidige stand van de documenten en validatoren. Het proces van bijschaven van documenten en validatoren is momenteel nog vol aan de gang, aangezien andere partijen binnen INSPIRE nu pas aan de slag gaan met de data harmonisatie. Daarom voorzie ik in de aankomende periode nog wel wat wijzigingen in specificaties, die hun invloed zullen hebben op de vereisten aan de provinciale INSPIRE implementatie.

Het feit dat er verschillen zitten in de kwaliteit van de ene service implementatie ten opzichte van de andere, geeft aan dat er momenteel door beheerders teveel fouten gemaakt kunnen worden en dat deze onvoldoende opgemerkt worden. Dit is in te perken door vanuit het CDS minder vrijheidsgraden toe te staan en tevens procedures in te stellen bij oplevering van een release, waarin minimaal enkele van de validatie tests opgenomen zijn." Het volledige rapport van GeoCat is hier te vinden.

View Service

De INSPIRE-proof WMS service van provinciale Beschermde gebieden is te vinden via:
http://services.inspire-provincies.nl/ProtectedSites/services?service=WMS&request=GetCapabilities
Let op: WMS is met hoofdletters (conform de WMS specificaties).

Een voorbeeld GetMap request is:
http://services.inspire-provincies.nl/ProtectedSites/services?request=GetMap&Service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&Bbox=55000,363000,255000,513000&Width=800&Height=600&Layers=PS.ProtectedSite&Format=image/png;%20subtype=8bit&Styles=PS.ProtectedSite.NL


Een voorbeeld van een GetMap request met een externe SLD is:
http://services.inspire-provincies.nl/ProtectedSites/services/view_PS?version=1.3.0&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&BBOX=-10000,310000,305000,625000&WIDTH=1000&HEIGHT=1000&FORMAT=image/png&CRS=EPSG:28992&sld=http://gis.sovon.nl/diversen/ehs_provincies.sld
(de externe SLD: http://gis.sovon.nl/diversen/ehs_provincies.sld)
ArcGIS.com
GetMap request
GetMap request met externe SLD

View Larger Map
ProtectedSite_NL.gif
external image ehs_provincies.sld

Download Service

De INSPIRE proof WFS service van provinciale Beschermde gebieden is te vinden via:

http://services.inspire-provincies.nl/ProtectedSites/services?&request=GetCapabilities&service=WFS

Een voorbeeld GetFeature request is:
http://services.inspire-provincies.nl/ProtectedSites/services?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAME=ps:ProtectedSite&namespace=xmlns(ps=urn:x-inspire:specification:gmlas:ProtectedSites:3.0)&count=10

De technische documentatie over het gebruik van deze services in de provinciale applicaties is opgenomen op deze Projectplace.