Om het verwerken van de provinciale datasets tot een geharmoniseerde landsdekkende dataset moet een aantal stappen worden doorlopen. Deze pagina geeft een overzicht van die stappen.
Wat moet je doen om datasets die onderdeel zijn van een INSPIRE dataset aan te leveren aan PGR?
  1. Data voorbereiden
  2. Data publiceren via een WFS
  3. De metadata publiceren in het Provinciaal Georegister
  4. De metadata aanmelden in de Centrale Data- en Servicesomgeving
  5. De mapping van het provinciale datamodel naar het INSPIRE datamodel met de ETL tool

Deze vier stappen zijn verder uitgewerkt in de documentatie voor de specialisten geo-informatie bij de verschillende provincies.