Wat moet worden verstaan onder datasets as-is?


De afgelopen periode is de vraag “Wat te doen met de services ‘as is’ op het moment dat de geharmoniseerde datasets geserveerd worden” weer vaker gesteld door diverse INSPIRE data providers. Deze vraag is voorgelegd aan de EU commissie en het antwoord is door Geonovum verwerkt in een notitie (d.d. 4 dec. 2013).

In het licht van INSPIRE Directive oftewel in de geest van INSPIRE is het de bedoeling, dat publieke organisaties de aanwezige datasets (de datasets ‘as is’ genoemd) beschikbaar stellen. Zowel de geharmoniseerde datasets als de datasets as-is. Wanneer de datasets inhoudelijk geharmoniseerd zijn, vervalt deze noodzaak.

Er doen zich nu een drietal scenario’s voor, waarbij de volgende assumptie geldt: de datasets ‘as is’ zijn rijker gevuld dan de INSPIRE data modellen (meer feature types, meer attributen en relaties). Andersom, indien het INSPIRE datamodellen ‘rijker gevuld is’ dan de dataset ‘as is’, dan betekent dat dat de gevraagde data niet in de dataset aanwezig is en dus niet geleverd hoeft te worden. In de onderstaande figuur zijn drie scenario’s weergegeven, die een INSPIRE dataprovider kan volgen:

Presentatie1.png


  1. 1. Het “ARM” scenario van de “arme geharmoniseerde dataset”. In dit scenario volgt de data provider zeer strict de harmonisatie-eisen van INSPIRE. De rijkere dataset ‘as is’ wordt niet (meer) aangeboden, want er zijn geen relevante gebruikerswensen en use cases.
  2. 2. Het “RIJK en ARM” scenario van de “arme geharmoniseerde dataset”. In dit scenario volgt de data provider de harmonisatie-eisen van INSPIRE en wordt de rijkere dataset tevens ‘as is’ ook aangeboden conform de INSPIRE eisen voor netwerkdiensten, omdat relevante gebruikerswensen en use cases dit vereisen.
  3. 3. In het “RIJK” scenario is de data set ‘as is’ volledig geharmoniseerd beschikbaar. Dit kan bereikt worden door een extensie te maken van het door INSPIRE voorgedragen geharmoniseerde model. De rijke gegevens worden dan toegevoegd aan het INSPIRE model zodanig dat nog steeds wordt voldaan aan het INSPIRE model. In dit geval zal de dataprovider slechts 1 geharmoniseerde, rijke dataset beschikbaar stellen, omdat relevante gebruikerswensen en use cases dit vereisen.In onderstaande figuur zijn de 3 scenario’s bezien in het licht van de INSPIRE Richtlijn en de keuze mogelijkheden voor de data providers.
Presentatie2.png
De volledige notitie: