Index Tips & tricks-pagina

In onderstaande links wordt verwezen naar documenten van diverse provincies die hun werkwijze beschrijven over onderstaande onderwerpen.De werkgroep Standaarden heeft geïnventariseerd welke behoefte er bestaat aan tips & tricks. Onderstaande tabel geeft deze behoefte weer.
Indien je aanvullingen en/of je eigen werkwijze wilt delen met anderen neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep Standaarden:
Petra Smits - pm.smits@pzh.nl
Simone Wolters van der Weij - s.wolters@gelderland.nl
Cees van Strien - cees.van.strien@provincie-utrecht.nl


In onderstaande tabel staan de onderwerpen waarvan verschillende provincies hebben aangegeven dat er behoefte aan is:
ONDERWERPEN
INSPIRE
ALGEMEEN
Vastlegging van zaken die specifieke aandacht behoeven (PGR/INSPIRE)
x

Hoe actueel moet data zijn (tijd tussen actualisatie en publicatie PGR? (met name INSPIRE)
x

Oplossing probleem gebruik harmonisatietool (kadastrale provinciegrens ipv Top10NL)
x

Mogelijkheid onderzoeken naar verwijzingen naar ruimtelijkeplannen.nl voor links naar besluiten (INSPIRE)
x

Hoe is het beheerproces bij de overige provincies in het kader van INSPIRE belegd?
x

Gebruik van ID’s in metadata en datasets

x
Uitbreiden invulinstructie metadata

x
Ontwikkelen van controlemechanisme om te bepalen of WMS/WFS voldoen aan eisen

x
Onderzoeken wat beter niet te gebruiken is bij WMS/WFS (domeinen, aliassen etc)

x
Hoe om te gaan met data waarvan je slechts een deel van de geometrie wilt serveren?

x
Beschrijving van de aanwezige tools

x
Hoe kan de performance van WMS/WFS verbeterd worden?

x